รู้ทันยา กับ ‘RDU รู้เรื่องยา’

กินยาผิดๆ ถูกๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม รู้หรือไม่ว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากภาวะเชื้อดื้อยา เฉลี่ย 20,000-38,000 คน และส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 46,000 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการกินยาไม่ถูกโรค ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ยิ่งปัจจุบันภัยเทคโนโลนีการสื่อสารที่ทันสมัย กลายเป็นอีกภัยที่ใกล้ตัวเรามากขึ้น บ่อยครั้งที่ได้ยินข่าวประชาชนหลายรายที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

เจอโฆษณาชวนเชื่อของผลิตภัณฑ์ ยา เครื่องสำอางและสมุนไพรสรรพคุณเทวดาล้นเหลือก็หลงไว้ใจซื้อมาใช้โดยไม่ทันระวัง เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตก็มีมาแล้ว แต่ต่อไปคนไทยจะมีเครื่องมือตรวจสอบยาง่ายๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องกินยาแบบ “สุ่ม-เสี่ยง” อีกต่อไป เพียงดาวน์โหลด “RDU รู้เรื่องยา” อีกหนึ่งโมบายล์ แอพลิเคชันด้านสุขภาพตัวใหม่ที่ทุกคนควรมีติดไว้บนหน้าจอมือถือ
“RDU รู้เรื่องยา” เกิดจากความร่วมมือของ 6 องค์กรชั้นนำด้านสาธารณสุข และนวัตกรรม ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยที่ผ่านมา จากการศึกษาข้อมูลการใช้ยา โดย สสส. ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ทำให้พบพฤติกรรมการใช้ยาของคนไทยที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะใน 3 โรคยอดฮิตอย่าง หวัด แผล ท้องเสีย การใช้ยาในกลุ่มเอ็นเสดเป็นเวลานาน เช่น ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อทำให้เสี่ยงต่อโรคไต หรือแม้แต่ยาพาราเซตามอล หากมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องจะเกิดพิษต่อตับ จึงเกิดแนวคิดพัฒนาเครื่องมือที่เสริมความรู้เรื่องยาที่ถูกต้องให้เข้าใกล้ประชาชนอีกนิด
“RDU รู้เรื่องยา” เป็นอีกหนึ่งโปรเจคนำร่องภายใต้แนวคิด Health Tech ของเมืองไทย ที่ถูกออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านสาธารณสุข จนสามารถสร้างเนื้อหาให้สามารถรองรับบริการผ่านสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ โดยเนื้อหาความรู้จะถูกรวบรวมและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันมีข้อมูลยากว่า 700 รายการแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth